Etusivu » Kaikki Akkusastoorit » Akkusastoori 3/2016 » AIPAn Sakkomenettely käyttöön joulukuussa

Virve Streng

Syyttäjälaitoksen siirtyminen AIPAan alkaa: Sakkomenettely käyttöön joulukuussa

AIPA-järjestelmän käyttöönotto lähenee: sakkojärjestelmän pilotointi alkaa Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastossa joulukuun alussa ja järjestelmä on valtakunnallisessa käytössä helmikuussa. Rikosasioiden käsittely siirtyy AIPAan viimeistään vuonna 2019.

Sakkomenettelylain on määrä tulla voimaan 1.12.2016. Sen myötä AIPAn sakko-osio otetaan käyttöön joulukuun alussa pilotointina Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastossa. Pilotoinnin aikana 11 Länsi-Uudenmaan syyttäjää ratkaisee rangaistusmääräysasioita AIPA-järjestelmässä.

Helmikuun alusta lähtien AIPAn sakko-osio otetaan käyttöön valtakunnallisesti. Silloin kaikki syyttäjänvirastot alkavat ratkoa siellä rangaistusmääräysasioita.


Rangaistusmääräys-asioiden määrää on vielä vaikea ennustaa

Valtionsyyttäjä Johanna Hervosen mukaan uuden menettelyn vaikutusta rangaistusmääräysasioiden määrään on vielä vaikea ennustaa. Lain esitöissä on arvioitu, että syyttäjän ratkaistavaksi tulevien asioiden määrä voisi pudota jopa 60 %. Viime vuonna rangaistusmääräysasioita ratkottiin noin 150 000. Kun uusi sakkomenettely otetaan käyttöön, saapuvien asioiden määrää ja laatua seurataan.

− Saapuvien asioiden määrään vaikuttaa se, miten poliisi tulee soveltamaan sakkomenettelylakia. Myöskään suostumusmenettelyn vaikutusta ei voi vielä ennakoida, Hervonen sanoo.

Yhteinen sakkosäkki käyttöön

Uuden menettelyn myötä rangaistusmääräysasioissa ei ole enää virastokohtaisia rästejä, vaan asioita ratkotaan valtakunnallisesta sakkosäkistä. Tulosneuvotteluissa virastoille jaetaan tietyt prosenttiosuudet, joiden mukaan ne ratkaisevat osuutensa sakkosäkistä vuonna 2017.

Syyttäjänvirastojen sihteerit käyttävät AIPAn sakkojärjestelmää jo joulukuussa ottamalla vastaan asianosaisten toimittamia asiakirjoja ja kirjaamalla ne AIPAan sekä hoitamalla asiakaspalvelua.

Sihteerit koulutetaan AIPAn sakkojärjestelmään marraskuun aikana. Syyttäjien koulutukset järjestetään viimeistään tammikuussa. Virastokouluttajat kouluttavat oman virastonsa väen. Sihteereille ja syyttäjille on omat koulutuksensa. Syyttäjät opiskelevat sakkomenettelylakia Moodlessa verkkokurssina, ja sihteerit käsittelevät sitä AIPA-koulutuksen yhteydessä.

Rikosasioiden sähköiseen käsittelyyn voi jo valmistautua

Summaaristen sakkoasioiden jälkeen AIPAan siirretään pakkokeinoasioiden käsittely. Tämä tapahtuu aikaisintaan syksyllä 2017. Siviili- ja rikosasioiden käsittely siirtyy AIPAan viimeistään vuonna 2019.

Johanna Hervonen kertoo, että syyttäjänvirastot voivat jo nyt aloittaa valmistautumisen rikosasioiden sähköiseen käsittelyyn. Osa poliisilaitoksista tuottaa jo sähköisiä pöytäkirjoja, ja myös syyttäjänvirastoissa on perustettu sähköisen prosessin työryhmiä. Esimerkiksi laajoissa talousrikosjutuissa syyttäjät ovat käsitelleet sähköistä esitutkinta-aineistoa PDF-XChange Editor -ohjelmalla tekemällä siihen muistiinpanoja ja linkittämällä todisteita.

VYVI-välineiden kuten Skypen ja sähköisen kalenterin käyttö helpottaa siirtymistä AIPAan.

− Kannustan syyttäjänvirastojen henkilökuntaa hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia jo nyt. Kannattaa opetella käyttämään VYVI-välineitä, kuten Skypeä ja sähköistä kalenteria. Näin siirtyminen sähköiseen työtapaan ei ole niin radikaali muutos AIPAn tultua täysimääräiseen käyttöön", Hervonen sanoo ja jatkaa:

− Sähköiset työkalut eivät toki ole itsetarkoitus, vaan oleellista on, mitä lisäarvoa ne tuovat prosessiin. Onko järkevää raahata matkalaukullista paperia käräjille, vai olisiko saman aineiston käsittely digitaalisessa muodossa tehokkaampi ja mukavampi työtapa?

 
Julkaistu 6.11.2016