Etusivu » Tietoa sivustosta

Tietoa sivustosta

Akkusastoori on syyttäjälaitoksen tiedotuslehti. Lehteä julkaisee Valtakunnansyyttäjänvirasto.

Akkusastoori ilmestyy vuodesta 2016 lähtien verkkolehtenä. Vuoden toinen numero ilmestyy kuitenkin painettuna lehtenä.

Lehden artikkelit löytyvät numeroittain lehtiarkistosta. Lehden arkisto vuodesta 2015 taaksepäin löytyy Valtakunnansyyttäjänviraston verkkosivuilta vksv.fi

Haku

Tietoa artikkeleista voi etsiä hakutoiminnon avulla. Tiedon löytymistä helpottaa myös sivukartta.

Sosiaalinen media ja RSS-syötteet

Verkkolehden sisältöjä on mahdollista jakaa Twitteriin ja Facebookiin.

Akkusastoorin jutuista viestitään myös Valtakunnansyyttäjänviraston Twitter-tilillä.

Lehden artikkelit ovat saatavilla RSS-palveluna. Otsikkolinkkien yhteydessä tulee mainita lähde. Niiden käyttö on sallittu ainoastaan hyvän tavan mukaisissa yhteyksissä. Otsikkolinkkejä ei saa käyttää osana maksullisia palveluja.

Valtakunnansyyttäjänvirasto pyrkii RSS-syötteiden oikeellisuuteen, mutta se ei vastaa sisällöissä mahdollisesti esiintyvistä epätarkkuuksista tai virheistä.

Tekijänoikeudet ja verkkopalveluun linkittäminen

Valtakunnansyyttäjänvirastolla on kaikki oikeudet verkkopalvelussa julkaistavaan tekstiin, kuviin ja tallenteisiin, ellei muuta ole mainittu.

Verkkopalvelussa oleviin teksteihin saa vapaasti linkittää ja tekstiä voi lainata, mutta tällöin lähde on ehdottomasti mainittava. Aineiston muunlaisesta käytöstä on sovittava erikseen Akkusastoorin päätoimittajan kanssa.

Evästeiden käyttö

Verkkopalvelun kävijöistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä kerätään tilastotietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista ja palvelusta poistumissivuista. Tilastollisten seurantatietojen keräämiseen käytetään evästeitä.

Tunnistetiedot talletetaan vain verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädetyissä tilanteissa.

Evästeistä saatavien tietojen avulla pyrimme parantamaan sivuston toimivuutta ja kehittämään sivuston sisältöä.

Evästeet on mahdollista ottaa pois käytöstä. Poistaminen tapahtuu selaimen asetuksista. Katso tarkemmin: Internet Explorer ja Firefox. Jos toiminto kytketään pois, on hyvä ottaa huomioon, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Palaute ja lisätietoja

Akkusastoorista ja sen sisällöstä voi antaa palautetta lehden toimitukselle osoitteeseen tiedotus.vksvk(at)oikeus.fi. Palautetta voi lähettää myös sivun alalaidasta löytyvällä palautelomakkeella.

Lisätietoja saa samasta, edellä mainitusta tiedotuksen sähköpostiosoitteesta.

 
Julkaistu 14.4.2016
Sivun alkuun |