Toiminta ja talous

Toiminta ja talous (ks. Valtionkonttorin ohjeistus)

Syyttäjälaitoksen suunnittelun ja seurannan asiakirjat


SUUNNITELMAT


Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.


Valtakunnansyyttäjänviraston tulossopimus 2012, 2011, 2010


Oikeusministeriön hallinnonalan suunnittelun ja seurannan asiakirjat.


* * * * * *


Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot[http://budjetti.vm.fi/]

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.


* * * * * *


SEURANTATIEDOT


Toimintakertomukset


Toimintakertomus 2011, 2010, 2009


* * * * * *


Oikeusministeriön kannanotot VKSV:n toimintakertomuksesta


OMn kannanotto VKSVn toimintakertomuksesta 2011, 2010, 2009


* * * * * *


Henkilöstötilinpäätös


Henkilöstötilinpäätös 2011, 2010, 2009

Henkilöstötilinpäätös, liitteet 2011, 2010, 2009


* * * * * *


Puolivuosiraportit


Puolivuosiraportti 30.6.2012, 30.6.2011, 30.6.2010


* * * * * *


Syyttäjälaitos lukuina -julkaisut ja vuosikertomukset


* * *


Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat


Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelussa ja seurannassa. Ne ovat luonteeltaan ehdotuksia ja suunnitelmia, eivät lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös muut arvioinnit ja selvitykset sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset.


SUUNNITELMAT


Syyttäjälaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016


Syyttäjälaitoksen toiminta - ja taloussuunnitelma 2012-2015


Syyttäjälaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2011-2014


Syyttäjälaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2013


Syyttäjälaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2009 - 2012


* * * * * *


ARVIOINNIT JA SELVITYKSET


Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla

 
Published 26.6.2013