Ratkaisuja 2012

Annettu 12.4.2012, dnro 422/21/10

Annettu 14.12.2012, dnro 76/21/12 ja 127/21/12

Annettu 21.12.2012, dnro 133/21/12

Annettu 17.12.2012, dnro 469/21/12

Annettu 22.2.2012, dnro 410/21/09

Annettu 13.3.2012, dnro 72/21/11

Annettu 15.6.2012, dnro 183/21/12

Annettu 15.11.2012, dnro 172/21/12

 
Julkaistu 17.9.2013