Periaatteellinen kannanotto, esitutkinnan jatkaminen, esitutkinnan rajoittamispäätöksen perusteleminen, tärkeä yksityinen etu, hyvä syyttäjätapa

Annettu 13.3.2019, dnro 340/21/18

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on kiinnittänyt kihlakunnansyyttäjän huomiota siihen, että esitutkinnan rajoittamispäätöksestä on käytävä ilmi kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja että hyvän syyttäjätavan mukaan kirjalliseen kysymykseen on annettava kirjallinen vastaus.

Esitutkintalain 11 luvun 1 §:n mukaan syyttäjän esitutkinnan rajoittamispäätöksestä on ilmettävä päätöksen perustelut. Valtakunnansyyttäjän yleisen ohjeen mukaan rajoittamispäätöksiin ei tule kopioida tutkinnanjohtajan rajoittamisesityksiä. Syyttäjän perusteluissa tulee asianosaisille selostaa ymmärrettävästi, miksi viranomaiset luopuvat epäillyn rikoksen esitutkinnasta.

Kihlakunnansyyttäjä oli hyväksynyt tutkinnanjohtajan esityksen perustelut sellaisenaan, vaikka niistä ei ollut käynyt ilmi, miksi epäilty kunnianloukkaus olisi ollut lajityypissään vähäinen ja miksi tärkeä yksityinen etu ei ollut vaatinut esitutkinnan jatkamista. Syyttäjän näkemys tärkeästä yksityisestä edusta oli käynyt ilmi vasta hänen selvityksestään. Päätöksen perustelut olivat siten olleet puutteelliset.

Hyvän syyttäjätavan mukaisesti kirjallisiin kyselyihin tulee antaa kirjallinen vastaus. Koska kantelija oli puhelinkeskustelun jälkeen edelleen tiedustellut syyttäjän kantaa kirjallisesti, kihlakunnansyyttäjän olisi tullut vastata hänelle kirjallisesti.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on määrännyt esitutkintaa jatkettavaksi sen selvittämiseksi, kuinka laajalle epäilty valheellinen tieto oli levitetty ja levinnyt sekä millaista taloudellista vahinkoa asia on aiheuttanut asianomistajalle.

 
Julkaistu 18.3.2019