Syyttämättä jättäminen, ei näyttöä -peruste, sotilasrikos

Annettu 6.3.2019, dnro 360/21/18

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kumosi kihlakunnansyyttäjän tekemän päätöksen syyttämättä jättämisestä epäiltyä liikenneturvallisuuden rikkomista ja kolmea kuolemantuottamusta koskevassa asiassa.

Kihlakunnansyyttäjä oli rekonstruktiosta tehtyjen johtopäätösten ja kuultujen henkilöiden kertomusten perusteella päättänyt, ettei ollut ollut todennäköisiä syitä epäillä, että kuorma-auton kuljettaja olisi syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai kolmeen kuolemantuottamukseen tapauksessa, jossa juna oli törmännyt rataa tasoristeyksessä ylittäneeseen puolustusvoimien kuorma-autoon.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi, että tasoristeystä ylitettäessä kuljettajalta edellytetään suurempaa varovaisuutta kuin tieliikenteessä yleensä. Kuljettajalla oli ollut mahdollisuus ja hänen olisi myös pitänyt toimia varovaisemmin. Apulaisvaltakunnansyyttäjän mukaan oli todennäköisiä syitä epäillä kuljettajan rikkoneen tieliikennelakia ja aiheuttaneen kolmen henkilön kuoleman ja rikkoneen samalla myös puolustusvoimien liikenneturvallisuusmääräystä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syytteen nostettavaksi liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kolmesta kuolemantuottamuksesta ja palvelusrikoksesta, vaihtoehtoisesti tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta.

Vaikka apulaisvaltakunnansyyttäjä päätyi eri ratkaisuun kuin kihlakunnansyyttäjä, tämä oli kuitenkin toiminut harkintavaltansa rajoissa.

 
Julkaistu 6.3.2019
Sivun alkuun |