Ylimmät syyttäjät oudoksuvat poliisijohdon syyttäjiin kohdistamaa kritiikkiä

Julkaistu 26.9.2008
Viimeksi Helsingin Sanomissa 26.9.2008 poliisiylijohtaja Mikko Paatero on väittänyt syyttäjiä kokemattomiksi hoitamaan poliisitutkinnan kaltaisia vaativia juttuja. Poliisirikosasioissa, joihin ilmeisesti viitataan, rikoksesta epäiltynä olevat poliisimiehet ovat kannelleet esitutkinnan toimittamisesta oikeuskanslerille.

Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske pitävät valitettavana, että poliisirikosten tutkinnanjohtajina toimiviin syyttäjiin kohdistetaan poliisiylijohtajan ja Helsingin poliisikomentajan taholta jatkuvasti kritiikkiä tutkinnan kohteena olevien asioiden ollessa keskeneräisiä.

Ylimmät syyttäjät eivät ole halunneet puuttua poliisijohtajien kritiikkiin julkisuudessa, koska he ovat johdonmukaisesti noudattaneet periaatetta, ettei keskeneräisissä tutkinnan kohteena olevissa asioissa käydä keskustelua julkisuudessa, vaan annetaan niin tutkinnalle kuin laillisuusvalvonnalle työrauha. Mahdollisten arviointien aika on virallisten ratkaisujen jälkeen.