Alkuperäinen julkaisija: Salpausselän syyttäjänvirasto

Salpausselän syyttäjänviraston tiedote: Yhdeksälle varusmiehelle syytteet Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä tehdystä ns. teloitusvideosta

Julkaistu 10.5.2019

Salpausselän kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteet yhdeksää varusmiestä kohtaan palvelusrikoksista. Varusmiehet olivat maastoharjoituksen yhteydessä tehneet videon, jossa seitsemän varusmiestä asettui riviin kahdeksannen varusmiehen eteen. Tämä kahdeksas varusmies ampui paukkupatruunoilla hänen edessään seisseitä henkilöitä vuorotellen teloitustyyliin. Rivissä seisseet varusmiehet kaatuivat "osuman saatuaan" vuorotellen maahan näytellen menehtyvänsä ampumisen seurauksena. Yhdeksäs varusmies kuvasi tilanteen sovitusti matkapuhelimella. Esitutkinnassa ei ole selvinnyt, miten kyseinen video on päätynyt yleisille nettisivuille.

Epäillyt ovat esitutkinnassa myöntäneet tehneensä kyseisen videon yhteisestä päätöksestä.

Asiaa koskeva haastehakemus on toimitettu Kymenlaakson käräjäoikeuteen (syyttäjän asianumero R 18/5222, käräjäoikeuden asianumero R 19/495). Haastehakemus ja esitutkintapöytäkirja tulevat julkiseksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus määrää toisin. Asian käsittelyn aikataulusta päättää käräjäoikeus.

Mikäli asia käsitellään kirjallisessa menettelyssä, haastehakemus tulee julkiseksi, kun vastaajan suostumus asian ratkaisemiseen kirjallisessa menettelyssä on saapunut käräjäoikeudelle.

Asiassa ei ole tässä vaiheessa enempää tiedotettavaa.

Syyttäjänä asiassa toimii kihlakunnansyyttäjä Mirva Hilander Salpausselän syyttäjänvirastosta, p. 029 56 23407.

Sivun alkuun |