Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet

Muistio,
Dnro 35/34/11,
28.6.2012

Muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen harkintansa mukaan ryhtyä sen varmistamiseksi, että epäillyn oikeus avustajaan ja itsekriminointisuojaan toteutuvat Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO:2012:45 edellyttämässä laajuudessa.

Muistio (pdf, 0.07 Mt)

 
Julkaistu 15.10.2013