Korkeimman oikeuden linjaus itsekriminointisuojaa koskevasta periaatteesta

Muistio,
Dnro 32/34/09,
19.11.2009

Korkein oikeus antoi 20.10.2009 ratkaisun (KKO:2009:80), joka koskee ns. itsekriminointisuojaa ja sen merkitystä velallisen petosta koskevan tunnusmerkistön täyttymiselle. Ratkaisu on ennakkopäätös, jolla itsekriminointisuojan merkitystä laajennettiin aikaisempaan oikeustilaan nähden.

Saatekirje syyttäjänvirastoille (pdf, 0.2 Mt)

Muistio (pdf, 0.15 Mt)

 
Julkaistu 15.10.2013