Erikoistumistyörymän mietintö

Mietintö
Dnro 22/34/12
23.4.2013

Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja arvioida syyttäjien valtakunnallisen erikoistumisjärjestelmän kehittämistarpeet sekä suunnitella järjestelmän tarkoituksenmukaiset kehittämistoimenpiteet.

Erikoistumistyöryhmän mietintö (pdf, 0.59 Mt)

 
Julkaistu 24.9.2013