Opas korruption ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja paljastamisen tehostamiseen

Dnro 4/62/18
15.8.2019

Raportti kartoittaa rikosprosessiketjussa toimiville viranomaisille konkreettisia ohjeita ja keinoja korruption tunnistamiseksi ja korruptiorikosten paljastamiseksi. Raportissa esitetään, että kaikille rikosprosessiketjussa toimiville viranomaisille tulee järjestää koulutusta aiheesta.

Raportin mukaan koulutusta tulee lisätä niille valvontaviranomaisille, joilla on virkatehtäviensä puolesta hyvät edellytykset havainnoida ja tunnistaa korruptioepäilyyn viittaavia ilmiöitä tai tekoja. Myös esitutkinta- ja viranomaisyhteistyötä tulee lisätä.

Raportissa tuodaan esille, että korruptioepäilystä ilmoittavan henkilön suoja tulisi olla nykyistä selkeämpi ja että ilmoituskanavia tulee kehittää.

Opas korruption ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen ja paljastamisen tehostamiseen (pdf, 0.38 Mt)
 
Julkaistu 15.8.2019