Kaksikymmentä vuotta rikosvastuun puolesta – Tjugo år på rättens sida

Nykymuotoinen syyttäjälaitos täytti 20 vuotta 1.12.2017. Juhlavuoden kunniaksi Valtakunnansyyttäjänvirasto julkaisi julkaisun Kaksikymmentä vuotta rikosvastuun puolesta – Tjugo år på rättens sida.

Julkaisu on eräänlainen nykymuotoisen syyttäjälaitoksen ja myös syyttäjien aikakirja. Siinä on tarkasteltu syyttäjälaitoksen niitä toimintoja, tapahtumakulkuja ja muutoksia, jotka ovat hallinneet riippumattoman syyttäjälaitoksen kahta ensimmäistä vuosikymmentä.

Julkaisun on kirjoittanut viestintäpäällikkö Teuvo Arolainen, joka on aiemmin työskennellyt pitkään Helsingin Sanomien oikeustoimittajana. Kirjoittamista on ohjannut ja tukenut toimituskunta. Siihen kuuluivat puheenjohtajana Matti Nissinen sekä jäseninä Matti Kuusimäki, Jorma Äijälä, Kirsti Jakobsson, Aira Laari, Heikki Lehto, Tanja Lahti ja Raija Toiviainen, joka keväällä 2017 siirtyi toimituskunnan puheenjohtajaksi.

"Syyttäjillä on aina ollut tärkeä rooli suomalaisessa rikosoikeusjärjestelmässä. Viimeisen kahdenkymmen vuoden ajan he ovat toteuttaneet rikosvastuuta riippumattoman ja itsenäisen syyttäjälaitoksen kautta.

Tässä kronikassa ovat äänessä monet syyttäjälaitosta rakentaneet tai sen palveluksessa olleet henkilöt, niin syyttäjät kuin tukena olleet sihteerit. Kertomuksista piirtyy kuva työlleen omistautuneista ihmisistä, jotka ovat omaksuneet uusia työtapoja ja modernia tekniikkaa, paneutuneet uusiin rikosilmiöihin, kansainvälistyneet ja kohdanneet median paineen."

Syyttäjälaitoksen kronikka: Kaksikymmentä vuotta rikosvastuun puolesta – Tjugo år på rättens sida (pdf, 7.22 Mt)

 
Julkaistu 5.12.2017
Sivun alkuun |