Syyttäjälaitos lukuina

Syyttäjälaitoksen määrärahat 2018

Vuonna 2018 koko syyttäjälaitoksen määräraha on 44,2 milj. €.

Henkilötyövuosien määrä 2017

Yhteensä 531

 • syyttäjiä 375
 • asiantuntija ja toimisto- ym. henkilökuntaa 156

Saapuneet asiat 2017

Yhteensä 82 793

 • tavanomaisia asioita 50 060 (60 %)
 • erittelemättömiä asioita 28 420 (34 %)
 • vaativia asioita 4 313 (5 %)

Ratkaistut asiat 2017

Yhteensä 83 086

 • tavanomaiset asiat 45 163 (59 %)
 • erittelemättömät asiat 27 684 (36 %)
 • vaativat asiat 4 113 (5 %)

Käsittelyratkaisuja 3 069

Summaarinen sakkomenettely 33 311

Syyteharkinnassa päättyneet asiat 2017

Yhteensä 80 017

 • syyte 53 009 (66,25 %)
 • rangaistusmääräys 34 (0,04 %)
 • harkinnanvarainen syyttämättäjättäminen 3 976 (4,97 %)
 • prosessuaalinen syyttämättäjättäminen 4 729 (5,91 %)
 • ETL 3:10.1 (seuraamusluonteinen rajoittaminen) 10 472 (13,09 %)
 • ETL 3.10.2 (prosessuaalinen rajoittaminen) 4 105 (5,13 %)
 • ETL 3.10.2 (kustannusperusteinen rajoittaminen) 2 288 (2,86 %)
 • syyttäjän päätös 1 300 (1,62 %)
 • syyttäjän ilmoitus 46 (0,06 %)

Keskimääräinen syyteharkinta-aika 2017

Yhteensä 1,9 kk

 • tavanomaiset asiat 1,5 kk
 • erittelemättömät asiat 2,4 kk
 • vaativat asiat 3,9 kk


Esitykset kirjalliseen menettelyyn 22 667 (42,7 % = syyttäjän kirjalliseen menettelyyn esittämien asioiden osuus kaikista haastehakemuksista)

Osittain tai kokonaan hylätyt syytteet käräjäoikeudessa 6 033 (12,5 %)

Syyttäjien valitukset käräjäoikeuden ratkaisuista hovioikeuteen 1 176 (2,4 % = asiat, joissa syyttäjä tehnyt vähintään yhden valituksen/KO:n ratkaisujen lukumäärä)

Avoimet asiat 31.12.2017

Syyteharkinnassa avoinna 12 801

 • vireillä yli 1 v. 231
 • vireillä 6–12 kk 2 399
 
Julkaistu 8.3.2018
Sivun alkuun |