Syyttäjälaitos lukuina

Syyttäjälaitoksen määrärahat 2019

Vuonna 2018 koko syyttäjälaitoksen määräraha on 45,76 milj. €.

Henkilötyövuosien määrä 2018

Yhteensä 551

 • syyttäjiä 392
 • asiantuntija ja toimisto- ym. henkilökuntaa 159

Saapuneet asiat 2018

Yhteensä 91 059

 • tavanomaisia asioita 55 441 (61 %)
 • erittelemättömiä asioita 30 978 (34 %)
 • vaativia asioita 4 640 (5 %)

Ratkaistut asiat 2018

Yhteensä 89 213

 • tavanomaiset asiat 54 790 (61 %)
 • erittelemättömät asiat 30 132 (34 %)
 • vaativat asiat 4 291 (5 %)

Käsittelyratkaisuja 2 750

Summaarinen sakkomenettely 35 715

Syyteharkinnassa päättyneet asiat 2018

Yhteensä 89 213

 • syyte 58 436 (65,50 %)
 • rangaistusmääräys 23 (0,03 %)
 • harkinnanvarainen syyttämättäjättäminen 4 468 (5,01 %)
 • prosessuaalinen syyttämättäjättäminen 5 208 (5,84 %)
 • ETL 3:10.1 (seuraamusluonteinen rajoittaminen) 12 058 (13,52 %)
 • ETL 3.10.2 (prosessuaalinen rajoittaminen) 4 859 (5,45 %)
 • ETL 3.10.2 (kustannusperusteinen rajoittaminen) 2 706 (3,03 %)
 • syyttäjän päätös 1 378 (1,54 %)
 • syyttäjän ilmoitus 49 (0,05 %)

Keskimääräinen syyteharkinta-aika 2018

Yhteensä 1,7 kk

 • tavanomaiset asiat 1,3 kk
 • erittelemättömät asiat 2,1 kk
 • vaativat asiat 3,7 kk


Esitykset kirjalliseen menettelyyn 25 409 (43,4 % = syyttäjän kirjalliseen menettelyyn esittämien asioiden osuus kaikista haastehakemuksista)

Osittain tai kokonaan hylätyt syytteet käräjäoikeudessa 7 431 (12,7 %)

Syyttäjien valitukset käräjäoikeuden ratkaisuista hovioikeuteen 1 490 (2,5 % = asiat, joissa syyttäjä tehnyt vähintään yhden valituksen/KO:n ratkaisujen lukumäärä)

Avoimet asiat 31.12.2018

Syyteharkinnassa avoinna 11 922

 • vireillä yli 1 v. 327
 • vireillä 6–12 kk 2 232
 
Julkaistu 7.2.2019
Sivun alkuun |