Valtakunnansyyttäjänviraston julkaisusarja

Valtakunnansyyttäjänviraston julkaisusarjassa julkaistaan syyttäjälaitoksen piirissä syntyneitä sellaisia mietintöjä, selvityksiä ja muita kirjoituksia, joiden saattaminen laajempaan tietoisuuteen on arvioitu hyödylliseksi.

 
Julkaistu 24.9.2013