Esitutkintayhteistyötä koskeva ohje

Nro 7, 2013
Työryhmän raportti

Uusi esitutkintalaki astuu voimaan 1.1.2014. Uuden lainsäädännön myötä syyttäjän ja esitutkintaviranomaisen välinen yhteistyö rikosasioiden tutkinnassa muuttuu. Se lisääntyy määrältään, monipuolistuu muodoiltaan ja painottuu esitutkinnan alkuvaiheisiin. Esitutkintayhteistyöllä pyritään tehostamaan rikosten selvittämistä ja rikosprosessin toimivuutta kokonaisuudessaan.

Työryhmän raportti sisältää kattavan analyysin ja käsikirjatyyppisen kuvauksen uuden lain tuomista muutoksista esitutkintayhteistyön kummankin osapuolen näkökulmasta katsottuna.

Työryhmä on laatinut raporttinsa esitutkintayhteistyötä koskevaksi ohjeluonnokseksi. Se antaa tulkinta-apua käytännön esitutkintayhteistyössä. Raportti toimii myös opetusmateriaalina uuteen esitutkintalakiin liittyvässä koulutuksessa.

Työryhmän raportti on syntynyt osana Ponnistus 2014 -hanketta, jonka valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen ja poliisiylijohtaja Mikko Paatero 9.11.2011 asettivat varmistaakseen mahdollisimman hyvän yhteisen valmistautumisen uuden esitutkintalain (805/2011), pakkokeinolain (806/2011) ja poliisilain (872/2011) voimaantuloon.

7_Esitutkintayhteistyota_koskeva_ohje.pdf (pdf, 0.82 Mt)
 
Julkaistu 1.10.2013