Valtakunnansyyttäjän ohjeet

Jokaisella syyttäjällä on itsenäinen syyteharkintavalta käsiteltävänään olevassa asiassa. Lain mukaan valtakunnansyyttäjä voi kuitenkin antaa yleisiä ohjeita, joilla pyritään edistämään syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Ohjeet julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi.

Valtakunnansyyttäjän yleisiä ohjeita päivitetään muuttuneen lainsäädännön mukaiseksi.

Valtakunnansyyttäjän yleisten ohjeiden voimassaolo ja soveltaminen 1.1.2012 alkaen (pdf, 0.08 Mt)

 
Julkaistu 11.4.2019