Esitutkinta

Rikosten selvittäminen, eli esitutkinta kuuluu esitutkintaviranomaisille, joita ovat poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli. Esitutkinta rakentuu vahvasti yhteistyölle. Esitutkintaa johtaa tutkinnanjohtaja, jolla on velvollisuus tehdä yhteistyötä syyttäjän kanssa. Syyttäjä on tutkinnanjohtaja ainoastaan poliisin tekemiksi epäillyissä rikoksissa.

Esitutkintaviranomainen laatii esitutkinnasta pöytäkirjan, jonka se lähettää syyttäjälle syyteharkintaa varten. Syyttäjä voi tutkinnanjohtajan esityksestä määrätä, ettei esitutkintaa toimiteta tai että se lopetetaan, jos syyttäjä joka tapauksessa jättäisi syytteen nostamatta. Tätä kutsutaan esitutkinnan rajoittamiseksi.

 
Julkaistu 4.8.2017