VKS:2006:5 Esitutkinnan rajoittamispäätöksen teknisestä laatimisesta

YLEINEN OHJE SYYTTÄJILLE
Annettu 17.1.2007
Dnro 39/31/06
Säädösperusta YSjäL 3 § 2 mom.
Voimassa 1.2.2007 - toistaiseksi

1 Taustaksi

Esitutkintalain 4 §:n 4 momentin säätäminen on aiheuttanut myös tarpeen päivittää syyttäjän SAKARI-järjestelmää. Siihen onkin tulossa muutoksia, jotka mahdollistavat esitutkinnan rajoittamispäätöksen tekemisen suoraan SAKARI-järjestelmässä myös ETL 4 §:n 4 momentin mukaisissa tilanteissa.

Nämä muutokset toteutetaan kuitenkin vasta aikaisintaan seuraavassa SAKARI:n versiossa, joka tulee tuotantoon vasta käyttöjärjestelmämuutosten jälkeen eli aikaisintaan keväällä 2007.

Muun muassa yhteismitallisen seurantatiedon saamiseksi on tärkeätä, että kaikki esitutkinnan rajoittamista koskevat päätökset ja niiden peruuttamiset laaditaan yhdenmukaisesti ennen em. teknisiä muutoksiakin.

2 Tekninen ohje

Tämän ohjeen liitteenä on muistio, joka sisältää tekniset ohjeet noudatettavasta menettelystä eri tilanteissa.

VKS:2006:5 (pdf, 0.02 Mt) Liite (pdf, 0.01 Mt)

 
Julkaistu 11.9.2013