Syyteharkinta

Syyttäjä tekee esitutkintayhteistyötä poliisin kanssa ja aloittaa jo silloin syyteharkinnan: hän arvioi jokaisen rikoksesta epäillyn kohdalta erikseen, onko tapahtunut rikos ja onko siitä riittävää näyttöä. Syyttäjällä on itsenäinen ja riippumaton syyteharkintavalta. Harkinta voi johtaa syytteeseen, päätökseen syyttämättä jättämisestä tai syyttäjä voi määrätä selvästä rikkomuksesta sakon.

 
Julkaistu 4.1.2019