Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014

Toimitus: Pilvi Isotalus, Maria Turkia, Valtakunnansyyttäjänvirasto

Ulkoasu ja taitto: Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy

Paino: Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere 2015

Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 (pdf, 5.62 Mt)

 
Julkaistu 4.6.2015