Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2015

Valtakunnansyyttäjänvirasto julkaisee vuoden 2015 toimintakertomuksen ainoastaan sähköisenä julkaisuna.

Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2015 (pdf, 1.83 Mt)

JOHDON KATSAUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN VUOTTA 2015 LEIMASI alkuvuoden yt-neuvottelujen uhka. Tiedossa ollut määrärahakehys olisi edellyttänyt merkittävää henkilökunnan vähentämistä. Valtioneuvoston kehysriihessä uhka kuitenkin poistui, kun syyttäjälaitokselle osoitettiin yhteensä 3,3 miljoonan euron lisärahoitus.

Syyttäjälaitos varautui yt-neuvotteluihin laatimalla lähivuosien suunnitelman toiminnan ja organisaation kehittämiseksi. Vähenevä määrärahakehys lisäsi tarvetta tehostaa toimintaa siten, että syyttäjälaitokselle laissa määrätyt tehtävät voidaan jatkossakin hoitaa määrällisesti ja laadullisesti siten kuin siltä edellytetään.

YT-NEUVOTTELUJEN UHKA JA SEN JÄLKEISET hallitusneuvottelut sekä uusi hallitusohjelma säästötarpeineen aiheuttivat suurta varovaisuutta syyttäjänvirastojen rekrytoinneissa. Tämän vuoksi henkilötyövuodet vähenivät noin 16:lla talous-arviovalmisteluun verrattuna. Kokeneita syyttäjiä hakeutui muihin tehtäviin, erityisesti tuomioistuinlaitokseen. Poistuman korvaaminen kestää vuosia.

Toimintavuonna jatkettiin hanketta, joka tähtää syyttäjien perusosaamistason yleiseen ja yhtenäiseen nostamiseen entisestään. Sen yhteydessä syyttäjien erikoistumisjärjestelmän sisältö ja rakenteet uudistetaan tarvittavilta osin.

Uutta syyteneuvottelulainsäädäntöä ryhdyttiin soveltamaan.

Matti Nissinen
valtakunnansyyttäjä


 
Julkaistu 31.5.2016
Sivun alkuun |