Syyttäjälaitoksen visio

Syyttäjälaitos vuonna 2020

Olemme osaava, vahva ja vaikuttava rikosvastuun toteuttaja. Meillä on hyvä tehdä työtä turvallisemman yhteiskunnan puolesta.

Visio on tahdon asia. Se on havainnollinen ja rajattu kuvaus siitä, mitä me syyttäjälaitoksessa haluamme olla tulevaisuudessa, vuonna 2020. Vision pitää tuntua omalta, energiseltä ja tavoittelemisen arvoiselta. Se ei toteudu ilman ponnisteluja arjessa, jossa toimintaympäristömme ja lait muuttuvat, työvälineemme kehittyvät ja kansainvälistyminen etenee.

Osaava ja vahva

Osaaminen on vahvuutemme. Jokaisen ammattitaidolla on "parasta ennen -päiväys". Sen vuoksi pidämme osaamistamme jatkuvasti ajan tasalla. Erikoistumiskehitys syyttäjälaitoksessa on pitkällä. Tarjoamme kaikille palveluksessamme oleville modernein keinoin toteutettua korkealaatuista sisäistä ja ulkoista koulutusta, johon jokainen hakeutuu tarpeen mukaan myös oma-aloitteisesti. Meillä voi kouluttautua huippuasiantuntijaksi asti.

Osaamisen vaatimus liittyy myös jokaisen työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoihin sekä johtamiseen kaikilla tasoilla. Osaamme toimia työyhteisömme jäseninä arvojemme edellyttämällä tavalla. Arvostamme toisiamme, annamme palautetta ja kehitämme johtamista jatkuvasti.

Verkostoituva

Olemme sitä vahvempia mitä paremmin onnistumme sidosryhmäyhteistyössämme. Erilaisten verkostojen merkitys on suuri. Olemme niissä aktiivisia ja näkyviä toimijoita - myös kansainvälisesti. Ohjausotteemme vaativien asioiden tutkintaan on vahva.

Vaikuttava

Vaikuttavuus syntyy toimintamme yhteiskunnallisista tuloksista. Syyttäjälaitokselle on annettu paljon valtaa. Kohdistamme työpanoksemme oikeisiin asioihin. Tulosohjaus toimii ja vaikuttaa. Teemme esimiesten tuella yhdenmukaisia linjauksia ja muita toimintamme edellyttämiä valintoja. Saamme aikaan tuloksia, joita yhteiskunta – toimeksiantajamme – meiltä oikeutetusti odottaa.

Julkinen kuvamme on hyvä. Viestintämme on aktiivista ja vuorovaikutteista. Olemme merkittävä kriminaalipoliittinen vaikuttaja. Toimimme ehdottoman puolueettomasti. Tehokkuutemme tunnetaan. Me palvelemme ja meihin luotetaan.

Toteuttava

Syyttäjälaitoksen tärkein tehtävä on rikosvastuun toteuttaminen. Sen päävaiheet työssämme ovat esitutkinnan ohjaaminen, syyteharkinta ja oikeudessa toimiminen.

Syyttäjäntoiminta on virtaviivaista ja asian laadun mukaan olennaiseen keskittyvää. Muutoksenhaulla kehitämme myös oikeudenkäyttöä. Rikosvastuun toteuttamista tukevat korkealaatuinen ja tehokas sihteerityö, tietopalvelu, koulutus, johtaminen, viestintä, hallinto ja tietotekniikka.

Yhdistävä

Syyttäjälaitos on kaikkien sen palveluksessa työskentelevien ihmisten yhteisö. Vahvuutemme on ihmisten osaamisessa ja yhteisöllisyydessä. Ketään ei jätetä yksin.

Hyväksymme ihmisten ja tehtäviemme erilaisuuden ja kunnioitamme toistemme ammattitaitoa. Arvokeskustelumme on aitoa ja arvomme ovat ajan tasalla. Haluamme vaalia arvojamme kaikessa toiminnassamme.

Työskentely pareina, tiimeissä ja ryhmissä on tavallista. Suuri osa työstä on edelleen itsenäistä yksilötyötä. Myös etätyö on tarvittaessa mahdollista.

Syyttäjälaitos on työpaikkamme. Työmme on vaativaa. Esimiehet tukevat siinä onnistumista. Työhyvinvointi on meille tärkeä asia ja sen hyväksi tehdään työtä. Työvälineemme ja toimitilamme ovat ajanmukaiset. Työturvallisuusnäkökohdat on otettu kattavasti huomioon.

Turvaava

Turvallisessa yhteiskunnassa on pelisäännöt, joita kaikki noudattavat. Niitä rikkovia rangaistaan tarvittaessa. Syyttäjälaitos on siinä keskeinen toimija. Meillä on ajantasainen, toimintaamme ohjaava tilannekuva rikollisuuden aiheuttamista uhista ja ongelmista.

Yhteiskunnallista tehtäväänsä suorittaessaan syyttäjälaitos edistää oikeusturvan toteutumista. Oikeusturva on merkittävä osa turvallisuutta ja oikeudenmukaisuutta.

Useat viranomaiset ja kolmannen sektorin toimijat työskentelevät yhteiskuntamme turvallisuuden puolesta. Syyttäjälaitos on osa tätä verkostoa, jonka yhteisellä vastuulla on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa.

 
Julkaistu 26.9.2013