Syyttäjä Maija Mononen: "Parasta työssäni on monipuolisuus ja itsenäisyys"

Syyttäjän työn ensisijainen tarkoitus on toteuttaa rikosvastuuta. Syyttäjä huolehtii valtion virkamiehenä siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama rangaistus.

"Syyttäjä on rikosjutun moottori ja seuraa ainoana viranomaisena koko rikosasian elinkaaren rikosilmoituksesta mahdolliseen tuomioon", kihlakunnansyyttäjä Maija Mononen kuvaa.

Syyttäjä tekee esitutkintayhteistyötä poliisin kanssa ja aloittaa jo silloin syyteharkinnan: hän arvioi jokaisen rikoksesta epäillyn osalta erikseen, onko tapahtunut rikos ja onko siitä riittävää näyttöä. Harkinta voi johtaa syytteeseen, päätökseen syyttämättä jättämisestä tai syyttäjä voi määrätä selvästä rikkomuksesta sakon.

"Tässä työssä täytyy löytää tehoja hektisiin päiviin ja uskaltaa tehdä rohkeita ratkaisuja. Tärkeitä ominaisuuksia syyttäjälle ovat kyky erottaa olennainen tieto massasta ja objektiivisuus, joka takaa jutun osapuolille oikeudenmukaisen kohtelun."

Jos syyttäjä nostaa syytteen, hän ajaa syytettä käräjäoikeudessa ja sen jälkeen mahdollisesti hovioikeudessa. Hän voi myös ohjata rikosasian soviteltavaksi.

"Parasta työssäni on monipuolisuus ja itsenäisyys. Teen yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa, hoidan paperitöitä virastossa ja esiinnyn oikeussalissa. Arvostan sitä, että pystyn suunnittelemaan työni itse ja ratkaisut ovat omiani."

Rovaniemeltä kotoisin oleva Mononen on valmistunut Lapin yliopistosta ja työskennellyt Lapin syyttäjänvirastossa neljä vuotta. Hän hoitaa noin 350 juttua vuodessa, pääosin niin sanottuja massarikoksia, mutta myös laajoja ja vaativia rikosjuttuja. Istuntopäiviä hänellä on 2-3 viikossa.

Lappi tuo oman sävynsä syyttäjän työhön: jutuissa on keskimääräistä enemmän metsästys- ja kalastusrikoksia tai ne liittyvät Ruotsin tai Norjan rajan ylittävään toimintaan. Istuntoja pidetään kymmenellä paikkakunnalla, ja välimatkat ovat pitkiä.

Mononen pystyy keskittymään työhönsä, kun sihteeri Aila Kiviniemi-Vihriälä hoitaa asiakirjaliikenteen ja tarkistaa päätösten muotoseikat.

"Koen roolini tärkeäksi. Yhteistyömme on sujunut todella hyvin", Kiviniemi-Vihriälä lisää.

 
Julkaistu 23.8.2013