Tietoa viranhakijoille

Valtakunnansyyttäjänviraston ja syyttäjänvirastojen avoimet virat ilmoitetaan haettavaksi valtion työnhakupalvelussa valtiolle.fi sekä työvoimatoimiston verkkopalvelussa. Ilmoitus on usein myös Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladet-lehdessä valtion yhteisessä ilmoituksessa "Avoimet virat" -osioissa.

Mikäli olet kiinnostunut työskentelystä meillä, lähetä hakemuksesi juuri siihen avoinna olevaan virkaan, mistä olet kiinnostunut. Hakuilmoituksesta löydät tiedot hakuajasta, kelpoisuusvaatimuksista sekä yhteystiedot.

Jokaisella viranhaulla on oma työavain. Hakiessasi useampaan paikkaan, sinun tulee täyttää oma hakemus jokaiseen virkaan. Hakemukset pyydämme tallentamaan valtiolle.fi -järjestelmään. Voit myös lähettää tai viedä hakemuksen itse asianomaiseen syyttäjänvirastoon. Hakemuksessa on tällöin mainittava haettavana olevan viran työavaimen numero.

Virkoja täytettäessä emme voi huomioida avoimia hakemuksia. Hakemuksen tulee olla kohdistettu juuri haettavana olevaan virkaan.

Ilmoitamme virantäytön hakutuloksen kaikille hakijoille.

Kihlakunnansyyttäjät nimittää valtakunnansyyttäjä. Virastot palkkaavat muun henkilökunnan.

Syyttäjälaitoksen henkilökunnasta lähes 65 prosentilla on oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja yli 21 prosentilla opistotason- tai ammattikorkeakoulututkinto.

Apulaissyyttäjät

Jos syyttäjäksi valittavalla henkilöllä ei ole riittävästi syyttäjä- tai tuomarikokemusta, hänet voidaan aluksi nimittää määräaikaiseksi apulaissyyttäjäksi kuuden kuukauden ajaksi. Tänä aikana perehdytään syyttäjän työhön suorittamalla Syyttäjän startti -koulutusohjelma.

Harjoittelijat

Syyttäjänvirastoilla on mahdollisuus palkata yliopisto-opiskelijoita harjoittelijoiksi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tavoitteet harjoittelulle ovat sekä koulutuksellisia että yliopistojen ja työelämän vuorovaikutukseen tähtääviä.

Harjoittelu kestää kolme kuukautta ja harjoittelijalle maksetaan palkkaa harjoittelun ajalta. Yliopistot myöntävät harjoittelupaikkoja virastoille hakemusten perusteella yleensä alkuvuodesta. Harjoittelijat ovat oikeustieteen opiskelijoita.

Tarjoamme oikeustieteen opiskelijoille myös kuukauden kestäviä harjoittelupaikkoja. Harjoittelu on palkaton ja tiedekunta antaa harjoittelusta opiskelijoille opintopisteitä.

Virastoissa on mahdollista suorittaa myös muun alan pakollinen työharjoittelu.

 
Julkaistu 4.2.2019
Sivun alkuun |