Valtakunnansyyttäjänvirasto

Valtakunnansyyttäjänvirasto huolehtii keskushallintoviranomaisena koko syyttäjälaitoksen toimintaedellytyksistä ja toimii valtakunnansyyttäjän esikuntana. Tämä tarkoittaa henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä, viestintää, koulutus- ja kehittämistehtäviä sekä syyttäjälaitoksen kansainvälistä toimintaa.


Valtakunnansyyttäjänvirastossa työskentelee yhteensä noin 50 virkamiestä. Syyttäjäntehtävissä toimii 13 valtionsyyttäjää. Syyttäjien lisäksi virastossa työskentelee toimistohenkilökuntaa sekä asiantuntijoita henkilöstö- ja taloushallinnon, viestinnän, koulutuksen ja kehittämisen sekä kansainvälisen toiminnan tehtävissä.


 
Julkaistu 19.6.2018