Apulaisvaltakunnansyyttäjä

Apulaisvaltakunnansyyttäjänä toimii Jukka Rappe. Apulaisvaltakunnansyyttäjä toimii valtakunnansyyttäjän sijaisena.

Syyttäjälaitoksen ylimmän johdon tehtävät on jaettu valtakunnansyyttäjän ja apulaisvaltakunnansyyttäjän kesken. Apulaisvaltakunnansyyttäjä ratkaisee samoin valtuuksin kuin valtakunnansyyttäjä hänen käsiteltäväkseen kuuluvat asiat ja toimii valtakunnansyyttäjän sijaisena. Heidän välisestään työnjaosta määrätään Valtakunnansyyttäjänviraston työjärjestyksessä.

Apulaisvaltakunnansyyttäjälle kuuluu rikosvastuun operatiivisen toteuttamisen johtaminen ja valvonta. Apulaisvaltakunnansyyttäjällä on yksinomainen syyteoikeusvalta terrorismirikoksissa ja hänelle kuuluvat myös sananvapautta koskevat asiat.


 
Julkaistu 20.12.2018
Sivun alkuun |