Viraston yksiköt

Johdon tuen yksikkö

Johdon tuen yksikölle kuuluvat syyttäjälaitoksen sisäinen ja ulkoinen viestintä, valtakunnansyyttäjän ja apulaisvaltakunnansyyttäjän sihteeripalvelut sekä näiden avustaminen kansainvälisissä tehtävissä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Johdon tuki vastaa strategisten hankkeiden esivalmistelusta ja isojen kotimaisten ja kansainvälisten tapahtumien järjestämisestä.

Syyttäjäntoiminnan yksikkö

Syyttäjäntoiminnan yksikkö on syyttäjälaitoksen johdon asiantuntijayksikkö rikosoikeudessa, kotimaisessa ja kansainvälisessä prosessioikeudessa sekä kansainvälisessä rikosoikeudellisessa oikeusavussa. Yksikössä käsitellään Valtakunnansyyttäjänvirastolle kuuluvia asioita, jotka liittyvät syyttäjälaitoksessa hoidettavana oleviin syyteasioihin ja syyttäjien toimintaan.

Yksikkö valvoo ja tukee paikallissyyttäjien toimintaa, ohjaa Eurojustin Suomen-osastoa ja hoitaa kansainvälistä viranomaisyhteistyötä. Yksikössä toimiva poliisirikosasioiden käsittely-yksikkö ohjaa niiden paikallissyyttäjien työskentelyä, jotka johtavat poliisin tekemiksi epäiltyjen rikosten tutkintaa.

Toiminnan tuen yksikkö

Toiminnan tuen yksikkö tuottaa syyttäjälaitoksen keskushallintopalveluita ja Valtakunnansyyttäjänviraston sisäisiä palveluita. Yksikkö vastaa syyttäjälaitoksen henkilöstö- ja taloushallinnosta sekä tulosohjauksesta. Se toimii asiantuntijana syyttäjälaitoksen tietohallinto- ja tietoturvallisuusasioissa sekä huolehtii syyttäjien nimitysasioista ja syyttäjälaitoksen koulutuksesta.


 
Julkaistu 31.5.2016
Sivun alkuun |