Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelussa ja seurannassa. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivät lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston mahdollisesti tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

SUUNNITELMAT

Syyttajalaitoksen toiminta ja taloussuunnitelma 2014-2017.pdf (pdf, 0.81 Mt) Syyttäjälaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2016.pdf (pdf, 7.38 Mt) Syyttäjälaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelma 2012-2015.pdf (pdf, 1.45 Mt)

ARVIOINNIT JA SELVITYKSET

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla

 
Julkaistu 11.12.2013