Tulosohjausasiakirjat

SUUNNITELMAT

Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus

Oikeusministeriön ja Valtakunnansyyttäjänviraston välinen sopimus tulostavoitteista tulevalle vuodelle ja seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

VKSV tulossopimus vuodelle 2019.pdf (pdf, 0.82 Mt) VKSV tulossopimus vuodelle 2018.pdf (pdf, 0.99 Mt) VKSV tulossopimus vuodelle 2017 (pdf, 0.83 Mt) VKSV tulossopimus vuodelle 2016 (pdf, 6.71 Mt) VKSV tulossopimus vuodelle 2015 (pdf, 0.83 Mt) VKSV tulossopimus vuodelle 2014 (pdf, 6.2 Mt)

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

SEURANTATIEDOT

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Syyttäjälaitoksen tilinpäätös vuodelta 2017.pdf (pdf, 0.1 Mt) Syyttäjälaitoksen tilinpäätös 2016 (pdf, 1.08 Mt) Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2015 Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 (pdf, 5.62 Mt)

Oikeusministeriön kannanotot VKSV:n toimintakertomuksesta

Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä vuodelta 2017.pdf (pdf, 4.94 Mt) Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen kirjanpitoyksikön tilinpäätöksestä vuodelta 2016 (pdf, 2.86 Mt) Oikeusministeriön kannanotto syyttäjälaitoksen vuoden 2015 toiminnasta ja taloudesta (pdf, 3.15 Mt)

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2017.pdf (pdf, 0.45 Mt) Henkilöstötilinpäätös 2017 liitteet.pdf (pdf, 0.05 Mt) Henkilöstötilinpäätos 2016.pdf (pdf, 0.57 Mt) Henkilöstötilinpäätös 2016 liitteet.pdf (pdf, 0.05 Mt) Henkilöstötilinpäätös 2015 (pdf, 0.96 Mt) Henkilöstötilinpäätös 2015, liitteet (pdf, 0.32 Mt) Henkilöstötilinpäätös 2014 (pdf, 1.23 Mt) Henkilöstötilinpäätös 2014 liitteet (pdf, 0.48 Mt)

Puolivuosiraportit

Syyttäjälaitoksen puolivuosikatsaus 2018.pdf (pdf, 0.16 Mt) Syyttäjälaitoksen puolivuosiraportti 09082017.pdf (pdf, 0.06 Mt) Syyttäjälaitoksen puolivuosiraportti 1008016.pdf (pdf, 1.01 Mt) Syyttajalaitoksen puolivuosiraportti 10082015 (pdf, 1.07 Mt)
 
Julkaistu 16.11.2018
Sivun alkuun |