Valtakunnansyyttäjä

Valtakunnansyyttäjänä toimii Raija Toiviainen.

Valtakunnansyyttäjä johtaa ylimpänä syyttäjänä syyttäjälaitosta. Hänen sijaisenaan toimii apulaisvaltakunnansyyttäjä.


Valtakunnansyyttäjä toimii syyttäjänä asioissa, jotka hänelle lain mukaan kuuluvat tai jotka hän ottaa käsiteltävikseen. Hän päättää muun muassa syyttäjän valituslupahakemuksen jättämisestä ja syyttäjien edustamisesta korkeimmassa oikeudessa.


Valtakunnansyyttäjän tehtäviin kuuluu myös edistää syyttäjäntoiminnan oikeudellista laatua ja yhdenmukaisuutta. Hän nimittää kihlakunnansyyttäjät, osallistuu lainsäädännön kehittämiseen, antaa yleisiä ohjeita syyttäjille ja valvoo alaisiaan syyttäjiä.


Hän voi ottaa itse ratkaistavakseen alaiselleen syyttäjälle kuuluvan asian ja määrätä alaisensa syyttäjän ajamaan syytettä, jonka nostamisesta hän on päättänyt.


Valtakunnansyyttäjä ajaa syytettä valtakunnanoikeudessa.
 
Julkaistu 1.8.2018
Sivun alkuun |