Virastossa käsiteltävät asiat

Muiden tehtäviensä lisäksi Valtakunnansyyttäjänvirastossa käsitellään rikosasioita, joissa tehdään normaalisti syyteharkinta ja ajetaan tarvittaessa asiat tuomioistuimissa eri puolella Suomea. Valtakunnansyyttäjänviraston käsittelemät rikosasiat ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä. Valtionsyyttäjä on syyttäjänä myös asioissa, jotka hovioikeus käsittelee ensimmäisenä oikeusasteena. Sellaisia ovat eräiden korkeiden virkamiesten virkarikosasiat. Edellä kerrotuissa syyttäjäntehtävissä toimii 13 valtionsyyttäjää.

Sananvapausrikosasiat

Sananvapauslain mukaan valtakunnansyyttäjä päättää syytteen nostamisesta kaikista julkaistun viestin sisältöön perustuvista virallisen syytteen alaisista rikoksista. Käytännössä sananvapausasiat ratkaisee apulaisvaltakunnansyyttäjä.

Tyypillisiä sananvapausrikoksia, joiden osalta valtakunnansyyttäjällä on yksinomainen syyteoikeus, ovat kiihottaminen kansanryhmää vastaan, uskonrauhan rikkominen, julkinen kehottaminen rikokseen ja näihin liittyvät päätoimittajarikkomukset.

Muutosharkinta- ja muut kantelut

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 §:n 2 momentin ja yleisistä syyttäjistä annetun lain 10 §:n nojalla valtakunnansyyttäjä voi omasta aloitteestaan tai esimerkiksi kantelun johdosta ottaa uudelleen käsiteltäväksi alaisensa syyttäjän ratkaiseman asian. Näissä ns. muutosharkinta-asioissa on kysymys siitä, että kantelija on tyytymätön syyttäjän syyteharkinnan lopputulokseen. Kantelun voi tehdä myös muusta syyttäjän menettelystä. Tällöin voi olla kysymys menettelyn laillisuuden tai hyvän syyttäjätavan arvioinnista.


Linkki: Kanteluohje


 
Julkaistu 17.6.2014