Kanteluohje

Jos syyttäjä on päättänyt jättää syytteen nostamatta, asianomistajalla on oikeus itse nostaa syyte rikoksesta ja saattaa asia näin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Syyttämättäjättämisestä asianomistaja voi myös tehdä kantelun valtakunnansyyttäjälle, jolla on oikeus ottaa asia uuteen syyteharkintaan.

Kantelun voi tehdä myös muusta syyttäjän menettelystä. Tällöin voi olla kysymys menettelyn laillisuuden tai hyvän syyttäjätavan arvioinnista.

Kantelu tehdään kirjallisesti ja apuna voi käyttää oheista pdf-lomaketta: Kantelu Valtakunnansyyttajanvirastolle -lomake (pdf, 0.6 Mt)

Kantelussa on selostettava asioiden kulku lyhyesti: mitä päätöstä tai menettelyä kantelija pitää virheellisenä ja millä tavoin se on virheellinen sekä mitä kantelija toivoo asiassa tehtävän. Kanteluun on suotavaa liittää asiaa koskevat päätökset ja muut asiakirjat. Kantelijan allekirjoitus ja yhteystiedot ovat välttämättömät. Kantelukirjoituksen voi lähettää postitse tai jättää Valtakunnansyyttäjänviraston kirjaamoon. Ratkaisu lähetetään kantelijalle postitse ja samalla palautetaan liiteasiakirjat.

Kantelun voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen: vksv(at)oikeus.fi
Viestin ja liitetiedostojen yhteenlaskettu koko voi olla korkeintaan 20 Mt.

Suojatun sähköpostin lähetykseen voidaan käyttää turvapostia, ks. linkki Turvapostin lähettäminen

Kantelusta voi seurata syyte, syytemääräys, kirjallinen varoitus, huomautus, käsitys (joka tarkoittaa moittivan tai ohjaavan käsityksen lausumista tai huomion kiinnittämistä vastaisen varalle), tutkinnan rajoittaminen tai periaatteellinen kannanotto.

Valtakunnansyyttäjänvirasto on avoinna arkisin (ei lauantaina) klo 8.00 - 16.15

Osoite

Valtakunnansyyttäjänvirasto
Lintulahdenkuja 4
00530 HELSINKI

Puhelin

029 562 0800 vaihde
029 562 0840 asiakaspalvelu (klo 911)
029 562 0810 kirjaaja
029 562 0888 telekopio

Sähköposti

vksv(at)oikeus.fi

 
Julkaistu 26.7.2017
Sivun alkuun |