Poliisirikosasiat

Valtakunnansyyttäjänviraston syyteasiainyksikössä toimii poliisirikosasioiden tutkintatiimi. Sen tehtävänä on esikäsitellä kaikki poliisimiehen tekemäksi epäiltyjä rikoksia koskevat rikosilmoitukset, jotka on kirjattu poliisin PATJA-tietojärjestelmään. Tiimiin kuuluu kaksi tutkinnanjohtajana toimivaa kihlakunnansyyttäjää ja kaksi poliisia.

Tiimin tehtävänä on mm. alustavin selvityksin seuloa ne ilmoitukset, joiden perusteella ei ole syytä epäillä rikosta. Mikäli alustavan selvityksen perusteella näin ei voida päätellä, tiimi siirtää kysymyksen tutkintakynnyksen ylittymisestä alueellisen syyttäjätutkinnanjohtajan käsiteltäväksi. Syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana ainoastaan niissä tapauksissa, joissa rikoksentekijäksi epäillään poliisia. Alueellisia syyttäjätutkinnanjohtajia on 12.

Jos alustavassa selvityksessä käy ilmi, että tutkintailmoituksen perusteella ei ole syytä epäillä poliisimiehen syyllistyneen rikokseen, tiimin tutkinnanjohtaja tekee päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä ja lähettää sen tiedoksi kaikille asianosaisille. Tiimin tutkinnanjohtajat voivat myös toimia tutkinnanjohtajina asioissa, joissa toimitetaan esitutkinta.

Lisäksi tiimi huolehtii yhteistyössä Poliisihallituksen ja poliisilaitosten poliisirikosyhdyshenkilöiden kanssa siitä, että poliisirikosasioiden tutkinnanjohtajatoiminta sujuu kentällä. Tiimi myös valmistelee ja toteuttaa poliisirikosasioiden tutkinnanjohtoon liittyvää koulutusta.

Tiivistelmä poliisirikostutkinnan ja poliisin voimankäytön tutkinnan järjestelyistä (pdf, 0.02 Mt)
 
Julkaistu 18.5.2018