Pressmeddelanden

16.7.2019
»

Polismännen misstänkts inte för brott i fallet där polisen använde ett skjutvapen för att avvärja ett livsfarligt angrepp i Vasa 30.6.2019.

11.6.2019
»

Riksåklagaren förordnar inte att förundersökning inleds till följd av den begäran kapitalförvaltingsföretaget Hermitage Capital Management Ltd lämnade den 22 oktober 2018.

29.3.2019
»

Åklagarmyndighetens ledande distriktsåklagare har valts ut. Riksåklagare Raija Toiviainen har valt Harri Lindberg till ledande distriktsåklagare för Södra Finlands åklagardistrikt, Hannele Selin-Hakala till ledande distriktsåklagare för Västra Finlands åklagardistrikt, Ilpo Virtanen till ledande distriktsåklagare för Norra Finlands åklagardistrikt och Tom Söderlund till ledande distriktsåklagare för Östra Finlands åklagardistrikt.

5.3.2019
»

Häradsåklagare vid Helsingfors åklagarämbete Juha-Mikko Hämäläinen väcker inte åtal mot Ville Vähämäki i ärendet som gäller kostnadsersättningar. Under förundersökningen misstänktes Vähämäki ha lyft förhöjd kostnadsersättning för en s.k. andra bostad utan laglig grund under perioden 4.9.2013 - 11.11.2015. Vähämäki ansågs inte för att bereda sig orättmätig ekonomisk vinning ha vilselett riksdagen att betala till honom ogrundad kostnadsersättning och således orsakat riksdagen ekonomisk skada.

8.1.2019
»

Mot Karelens flygflottiljs före detta kommendör har väckts åtal för missbruk av förmansställning, tjänstgöringsbrott och ärekränkning. Mot flygvapnets kommendör har väckts åtal för tjänstgöringsbrott eller alternativt för tjänstgöringsbrott av oaktsamhet.

4.1.2019
»

Patrullen vid Polisinrättningen i Östra Finland använde skjutvapen i samband med larmutryckning i Tohmajärvi 21.12.2018. Polisen hade fått en anmälan om misshandel, där en man hade misshandlat sin maka med knytnävsslag. Misshandeln inträffade i en fritidsbostad i glesbygden. Efter gärningen hade mannen tagit med sig en motorsåg och begett sig ut.

26.9.2018
»

Häradsåklagaren vid Åklagarämbetet i Västra Nyland har inte väckt åtal i ärendet där tre beväringar miste livet i den olycka som skedde i Skogby i Leksvall 26.10.2017. VR:s rälsbuss och Försvarsmaktens lastbil krockade då i plankorsningen. Brottsmisstanken var att den beväring som fungerat som chaufför skulle ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten och till tre fall av dödsvållande.

17.9.2018
»

Åklagaren har avgjort ett ärende där polismän har varit misstänkta för brott i Vasa.

3.9.2018
»

Polisen använde skjutvapen på natten den 2.9.2018 i Joensuu. I utgångsläget hotade en man taxichauffören under taxiresan med ett eggvapen. När taxibilen stannade och taxichauffören avlägsnat sig ur bilen har mannen närmat sig poliserna med ett eggvapen i handen. Mannen har inte trots befallningar avstått sitt eggvapnet och polismannen har skjutit honom i överkroppen. Mannen har transporterats till sjukhus för att få vård.

20.8.2018
»

Helsingfors häradsåklagare har bestämt att väcka åtal för missbruk av insiderinformation beträffande Comptel abp:s aktier. Åtal har väckts mot två personer. Åtal för grovt missbruk av insiderinformation har väckts mot Comptel abps verkställande direktör. Mot Asiens och Stilla havets områdeschef har väckts åtal för missbruk av insiderinformation.

20.8.2018
»

Riksåklagare Raija Toiviainen har väckt åtal för brott mot tjänsteplikt mot polisinspektör vid polisstyrelsen. Det misstänkta brottet hänför sig till åren 2010–2013.

13.8.2018
»

Riksåklagare Raija Toiviainen har väckt åtal för brott mot tjänsteplikt mot chefen för Centralkriminalpolisen, Robin Lardot. Det misstänkta brottet hänför sig till åren 2010–2013 och åtalet gäller Lardots åtgärder vid Polisstyrelsen som polisdirektör och som chef för enheten för brottsbekämpning.

Publicerad 11.1.2018