Pressmeddelanden

11.9.2019
»

Häradsåklagarna har väckt åtal för en serie av sexualbrott riktade mot barn. Totalt 17 stämningsansökningar har inlämnats till Helsingfors tingsrätt. Åtal har väckts mot två personer.

23.8.2019
»

Häradsåklagaren har väckt åtal mot fyra personer för grova skattebedrägerier i det s.k. OneCoin-virtualvalutaärendet. De misstänkta gärningarna har skett i Vasa åren 2015–2018. Dessutom har mot en femte person väckts åtal för grov penningtvätt.

23.8.2019
»

Helsingfors hovrätt meddelade 27.6.2019 sin dom i narkotikaärendet, där som åtalad var bl.a. Jari Aarnio, tidigare chef för narkotikaavdelning vid polisinrättning i Helsingfors.

19.8.2019
»

Häradsåklagaren har väckt åtal för det misstänkta brott mot liv som inträffade i Laihia i juli 2018. En kvinna född år 1971 åtalas för dråp. Kvinnan har bestridit att hon gjort sig skyldig till brott i ärendet. Hon är för närvarande häktad.

12.8.2019
»

Misstänkta för brott i fallet var två arbetstagare vid Försvarsmaktens logistikverk och en person som verkat som den finska avdelningens transportofficer. Logistikverkets arbetstagare misstänktes för brott mot tjänsteplikt och transportofficeren för tjänstgöringsbrott samt mutförseelse. Centralkriminalpolisen gjorde förundersökningen i fallet.

29.7.2019
»

En polispatrull använde ett skjutvapen i samband med ett uppdrag där polisen larmats till en privat bostad i Kottby, Helsingfors, lördagen 27.7.2019 omkring klockan 12.30. Den manliga personen som påträffades i bostaden betedde sig hotfullt mot polisen och hade ett skjutvapen eller en startpistol i handen. Polispatrullen sköt två skott mot mannen. Mannen avled på platsen.

16.7.2019
»

Polismännen misstänkts inte för brott i fallet där polisen använde ett skjutvapen för att avvärja ett livsfarligt angrepp i Vasa 30.6.2019.

11.6.2019
»

Riksåklagaren förordnar inte att förundersökning inleds till följd av den begäran kapitalförvaltingsföretaget Hermitage Capital Management Ltd lämnade den 22 oktober 2018.

29.3.2019
»

Åklagarmyndighetens ledande distriktsåklagare har valts ut. Riksåklagare Raija Toiviainen har valt Harri Lindberg till ledande distriktsåklagare för Södra Finlands åklagardistrikt, Hannele Selin-Hakala till ledande distriktsåklagare för Västra Finlands åklagardistrikt, Ilpo Virtanen till ledande distriktsåklagare för Norra Finlands åklagardistrikt och Tom Söderlund till ledande distriktsåklagare för Östra Finlands åklagardistrikt.

5.3.2019
»

Häradsåklagare vid Helsingfors åklagarämbete Juha-Mikko Hämäläinen väcker inte åtal mot Ville Vähämäki i ärendet som gäller kostnadsersättningar. Under förundersökningen misstänktes Vähämäki ha lyft förhöjd kostnadsersättning för en s.k. andra bostad utan laglig grund under perioden 4.9.2013 - 11.11.2015. Vähämäki ansågs inte för att bereda sig orättmätig ekonomisk vinning ha vilselett riksdagen att betala till honom ogrundad kostnadsersättning och således orsakat riksdagen ekonomisk skada.

8.1.2019
»

Mot Karelens flygflottiljs före detta kommendör har väckts åtal för missbruk av förmansställning, tjänstgöringsbrott och ärekränkning. Mot flygvapnets kommendör har väckts åtal för tjänstgöringsbrott eller alternativt för tjänstgöringsbrott av oaktsamhet.

4.1.2019
»

Patrullen vid Polisinrättningen i Östra Finland använde skjutvapen i samband med larmutryckning i Tohmajärvi 21.12.2018. Polisen hade fått en anmälan om misshandel, där en man hade misshandlat sin maka med knytnävsslag. Misshandeln inträffade i en fritidsbostad i glesbygden. Efter gärningen hade mannen tagit med sig en motorsåg och begett sig ut.

26.9.2018
»

Häradsåklagaren vid Åklagarämbetet i Västra Nyland har inte väckt åtal i ärendet där tre beväringar miste livet i den olycka som skedde i Skogby i Leksvall 26.10.2017. VR:s rälsbuss och Försvarsmaktens lastbil krockade då i plankorsningen. Brottsmisstanken var att den beväring som fungerat som chaufför skulle ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten och till tre fall av dödsvållande.

17.9.2018
»

Åklagaren har avgjort ett ärende där polismän har varit misstänkta för brott i Vasa.

Publicerad 11.1.2018