De påstådda hotelserna mot häradsåklagare Semi utreds

Publicerad 5.9.2008
Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har bestämt att de påstådda hotelserna mot häradsåklagare Semi skall utredas. Biträdande chef Heikki Pohjalainen från åklagarämbetet i Sydöstra Finland har förordnats till undersökningsledare i ärendet. Den åklagare som fungerar som undersökningsledare i fall då en polisman misstänks för brott avgör om det finns skäl att starta förundersökning i ärendet. Polisen har inte befogenhet att göra ett dylikt beslut.

För att säkra en opartisk undersökning har man ansett det befogat att byta undersökningsledare i ärendet där Semi har verkat som undersökningsledare eftersom hon också kommer att höras i ärendet. Till uppgiften har utsetts häradsåklagare Sakari Tiilikainen från Helsingfors åklagarämbete.

Tilläggsuppgifter ger biträdande riksåklagare Jorma Kalske tel. 010 3620 802.