Nyheter 2014
december
19.12.2014
»

Förbudet av psykoaktiva ämnen dvs. designdroger ska överföras från läkemedelslagen i narkotikalagen. Hittills har ämnena förbjudits genom att klassificera dem som läkemedel. De farligaste designdrogerna har klassificerats som narkotika redan fr.o.m. 2011.

18.12.2014
»

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat att väcka åtal mot kriminalöverkommissarie Jari Aarnio för sex grova narkotikabrott, tre fall av grovt missbruk av tjänsteställning, missbruk av tjänsteställning, brott mot tjänstehemlighet, två fall av anstiftan till brott mot tjänstehemlighet och två fall av anstiftan till brott mot tjänsteplikt.

november
17.11.2014
»

Statsåklagaren har beslutat att inte väcka åtal mot Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) tjänstemän. Det handlar om misstänkt brott mot tjänsteplikt i ett ärende vars undersökning påbörjades under sommaren 2013 som en följd av risken för en storolycka på Forcit Oy Ab:s fabriksområde i Vihtavuori. I förundersökningen utreddes Tukes´ tjänstemäns förfarande i anknytning till att man utförde en s.k. intervallkontroll av anläggningens säkerhetsorganisation.

12.11.2014
»

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat att väcka åtal mot kriminalöverkommissarie Jari Aarnio för grovt missbruk av tjänsteställning, grovt bedrägeri, grovt tagande av muta och registeranteckningsbrott. Åtalen anknyter till Trevoc Oy, som tillverkar övervakningsutrustning.

oktober
28.10.2014
»

Enligt biträdande riksåklagare Jorma Kalske finns det sådana anteckningar i polisens datasystem över misstänkta (epri), som inte kan anses vara lagenliga. I datasystemet har sparats också sådana personers namn och telefonnummer, vilka inte har misstänkts för att göra sig skyldiga eller medverka till brott. Anteckningar i registret har bl.a. föranletts av personernas slumpmässiga kontakter med grupper som anses brottsliga.

15.10.2014
»

Åklagargruppen, som leds av biträdande riksåklagare Jorma Kalske, har konstaterat att åtal i ärendehelheten som gäller kriminalöverkommissarie Jari Aarnio inte kommer att kunna väckas inom den utsatta tidsfristen 22.10.2014.

3.10.2014
»

Förundersökningen gällande användning och övervakning av polisens register över brottsmisstänkta (epri) är klar och ärendet har överförts till Riksåklagarämbetet för åtalsprövning. Åtalsprövningen i ärendet görs av biträdande riksåklagare Jorma Kalske.

september
17.9.2014
»

Biträdande riksåklagare Jorma Kalske har beslutat väcka åtal i Finlands första terrorism-brottsärende.

augusti
15.8.2014
»

De nordiska riksåklagarna samlas en gång per år för att diskutera aktuella ärenden. Den här gången är Finland värd för mötet som arrangeras i Geta på Åland den 18 – 20 augusti 2014.

13.8.2014
»

Biträdande riksåklagaren Jorma Kalske har förordnat att förundersökningen ska fortsätta i det ärende som gäller hissanskaffningarna i Levitunturi i Kittilä.

5.8.2014
»

Tre av åklagarämbetens servicebyråer lade ner sin verksamhet i början av augusti.

juli
14.7.2014
»

Åklagargruppen, som leds av biträdande riksåklagare Jorma Kalske, har konstaterat att åtal i ärendehelheten som gäller kriminalöverkommissarie Jari Aarnio, inte kommer att kunna väckas inom den utsatta tidsfristen 31.7.2014.

juni
5.6.2014
»

Förundersökningsmaterialet som har samband med kriminalöverkommissarie Jari Aarnio lämnades i dag till parterna för att de ska få ge sin avslutande utsaga om utredningen. Enligt förundersökningen är Aarnio misstänkt för flera brott, bland annat grovt missbruk av tjänsteställning, grovt bedrägeri, grovt tagande av muta och grova narkotikabrott. Aarnio har varit häktad sedan november 2013. Förutom Aarnio är 23 andra misstänkta i detta ärende.

april
29.4.2014
»

Riksåklagarämbetet har idag utnämnt häradsåklagare, biträdande chef Tove Myhrberg till ledande häradsåklagare för Västra Nylands åklagar-ämbete från och med 1.6.2014.

mars
21.3.2014
»

"Åklagarens olika rättstillämpande roller kan redan struktureras i sju korgar istället för två som tidigare. Hur skulle det låta: Byta roll som allmänna åklagaren", föreslog riksåklagare Matti Nissinen i sitt öppningstal under Åklagarväsendets dag.

februari
januari
Publicerad 10.1.2014