Utredningspersonernas slutsatser är att åklagarväsendet bäst kunde utvecklas genom att organisera väsendet som ett ämbetsverk, i vilket det finns en klar och organisatoriskt stark struktur.

Nyheter 2016
december
november
oktober
september
juli
juni
maj
mars
februari
Publicerad 17.3.2016