Ursprunglig utgivare: Åklagarämbetet i Helsingfors

Undersökningsledarens pressmeddelande: Förundersökning om polismännens bruk av skjutvapen i Tohmajärvi inleds inte

Publicerad 4.1.2019

Patrullen vid Polisinrättningen i Östra Finland använde skjutvapen i samband med larmutryckning i Tohmajärvi 21.12.2018. Polisen hade fått en anmälan om misshandel, där en man hade misshandlat sin maka med knytnävsslag. Misshandeln inträffade i en fritidsbostad i glesbygden. Efter gärningen hade mannen tagit med sig en motorsåg och begett sig ut.

Polispatrullen träffade mannen på fastighetens gårdsplan. Mannen vägrade lyda polisens order och närmade sig patrullen med en igångsatt motorsåg. Polisen tvingades använda skjutvapen för att hejda mannens framfart. Skottet träffade mannen i magen.

En preliminär utredning gällande polisens verksamhet har gjorts i enlighet med förundersökningslagens 3 kapitels 3 §:s 2 moment. På basis av denna utredning kan användningen av skjutvapnet i fallet anses försvarbart. Med hänsyn till motståndets farlighet som riktades mot polisen och omständigheterna på gärningsplatsen fanns det inga lindrigare maktmedel till buds, som kunnat användas för att stoppa mannens framfart.

Polisinrättningen i Östra Finland utreder den för polisens maktmedel utsatte mannens förfarande som misstänkt misshandel och försök till mord. Förundersökningen pågår fortfarande och Polisinrättningen i Östra Finland ansvarar för informationen kring denna.

Helsingfors häradsåklagares beslut (dnr R 18/6697) kan beställas från åklagarämbetet i Helsingfors, tel. 029 56 22360 eller sy.helsinki@oikeus.fi

Häradsåklagare Juha-Mikko Hämäläinen, tel. 029 56 22361

Tillbaka till början |