Åklagarmyndighetens ledande distriktsåklagare har valts ut

Publicerad 29.3.2019

Åklagarmyndighetens ledande distriktsåklagare har valts ut. Riksåklagare Raija Toiviainen har valt Harri Lindberg till ledande distriktsåklagare för Södra Finlands åklagardistrikt, Hannele Selin-Hakala till ledande distriktsåklagare för Västra Finlands åklagardistrikt, Ilpo Virtanen till ledande distriktsåklagare för Norra Finlands åklagardistrikt och Tom Söderlund till ledande distriktsåklagare för Östra Finlands åklagardistrikt.

Ledande distriktsåklagarna börjar i sina uppgifter 1.10.2019 – samtidigt som ämbetsverket med namnet Åklagarmyndigheten påbörjar sin verksamhet. Ledande distriktsåklagaren utnämns till tjänsten för en fem års tidsbunden period.

– Ledande distriktsåklagarens uppgift är betydande, eftersom ledande distriktsåklagaren skapar förutsättningarna för en effektiv och på riksnivå enhetlig åklagarverksamhet. Ledande distriktsåklagaren svarar inom sitt åklagardistrikt också för att de resultat- och andra målsättningar, som ställts för hela åklagarväsendet, uppnås och att distriktet utvecklas långsiktigt så, att personalen hörs och att dess välmående tas hand om, säger riksåklagare Raija Toiviainen.

Tilläggsinformation:

Riksåklagare Raija Toiviainen, tfn 029 562 0802

Södra Finlands åklagardistrikt: Harri Lindberg, åklagarämbetet i Helsingfors, tfn 029 562 2100
Västra Finlands åklagardistrikt: Hannele Selin-Hakala, åklagarämbetet i Inre Finland, tfn 029 562 4600
Norra Finlands åklagardistrikt: Ilpo Virtanen, åklagarämbetet i Uleåborg, tfn 029 562 9000
Östra Finlands åklagardistrikt: Tom Söderlund, åklagarämbetet i Östra Nyland, tfn 029 562 1200

Information om åklagarväsendets organisationsreform


Tillbaka till början |