Ursprunglig utgivare: Åklagarämbetet i Österbotten

Åklagarämbetets i Österbotten meddelande: Åtal har väckts för brottsmisstankarna gällande s.k. virtualvaluta

Publicerad 23.8.2019

Häradsåklagaren har väckt åtal mot fyra personer för grova skattebedrägerier i det s.k. OneCoin-virtualvalutaärendet. De misstänkta gärningarna har skett i Vasa åren 2015–2018. Dessutom har mot en femte person väckts åtal för grov penningtvätt.

Svarandena har bestridit att de skulle ha gjort sig skyldiga till brott.

Ärendet är anhängigt i Österbottens tingsrätt med diarienummer R 19/822 och R 19/924–19/926, åklagarämbetets diarienummer R 17/3671, R 17/4461 och R 19/1011.

Stämningsansökningarna och till dem hörande förundersökningsmaterial blir offentligt när den muntliga huvudförhandlingen inleds, ifall tingsrätten inte besluter annorlunda.

Behandlingen är planerad att inledas 28.11.2019.

I detta skede finns inget övrigt att meddela.

Som åklagare fungerar häradsåklagare Anette Enbacka vid åklagarämbetet i Österbotten.

Tillbaka till början |