Framsida » Publikationer och anvisningar

Publikationer och anvisningar

På publikations- och anvisningssidorna finns åklagarväsendets årsberättelser och broschyr. Dessutom finns där riksåklagarens allmänna anvisningar uppdelade enligt ämnesområde. På sidorna finns också Publikationen om Riktlinjer för verksamheten vid åklagarväsendet 2020 och De etiska riktlinjerna för Åklagarväsendet. Därutöver finns lagar och förordningar som berör åklagarväsendet samlade på sidan.

 
Publicerad 6.10.2016