Kaksikymmentä vuotta rikosvastuun puolesta – Tjugo år på rättens sida

Det nuvarande åklagarväsendet firade 1.12.2017 sin 20-årsdag. Riksåklagarämbetet publicerade krönikan Kaksikymmentä vuotta rikosvastuun puolesta – Tjugo år på rättens sida jubileumsåret till ära.

Publikationen är en slags tidebok om det moderna åklagarväsendet och också om åklagarna. I krönikan har betraktats olika funktioner, händelseförlopp och förändringar, som har dominerat åklagarväsendets två första årtionden.

Författaren är kommunikationschef Teuvo Arolainen, som tidigare länge var rättsredaktör på Helsingin Sanomat. En redaktion har styrt och stött skrivandet. Till redaktionen har hört som ordförande Matti Nissinen samt som medlemmar Matti Kuusimäki, Jorma Äijälä, Kirsti Jakobsson, Aira Laari, Heikki Lehto, Tanja Lahti och Raija Toiviainen, som våren 2017 blev ordförande för redaktionen.

Åklagarväsendets krönika: Kaksikymmentä vuotta rikosvastuun puolesta – Tjugo år på rättens sida (pdf, 7.22 Mt)


 
Publicerad 5.12.2017
Tillbaka till början |