Åklagarväsendet i siffror

Åklagarväsendets anslag 2018

År 2018 åklagarväsendets anslag 44,2 milj. €

Åklagarämbetenas årsverken 2017

Sammanlagt 531

 • åklagare 375
 • experter, kansli- och annan personal 156

Inkomna ärenden 2017

Antal inkomna ärenden 82 793

82 793
 • sedvanliga brottmål 50 060 (60 %)
 • ospecificerade brottmål 28 420 (34 %)
 • krävande brottmål 4 313 (5 %)

Avgjorda ärenden 2017

Avgjorda ärenden 83 086

 • sedvanliga brottmål 45 163 (59 %)
 • ospecificerade brottmål 27 684 (36 %)
 • krävande brottmål 4 113 (5 %)

Handläggnings avgöranden 3 069

Summariskt bötesförfarande 33 311

I åtalsprövning avgjorda ärenden 2017

Sammanlagt 80 017

 • åtal 53 009 (66,25 %)
 • strafforder 34 (0,04 %)
 • beslut om åtalseftergift beroende på prövning 3 976 (4,97 %)
 • ett processuellt beslut om att inte väcka åtal 4 729 (5,91 %)
 • FöUL 3.10.1 (påföljdsartad begränsning av förundersökningen) 10 472 (13,09 %)
 • FöUL 3.10.2 (processuell begränsning av förundersökningen) 4 105 (5,13 %)
 • FöUL 3.10.2 (kostnadsbaserad begränsning av förundersökningen) 2 288 (2,86 %)
 • åklagarens beslut 1 300 (1,62 %)
 • åklagarens anmälan 46 (0,06 %)

Genomsnittlig åtalsprövningstid 2017

Sammanlagt 1,9 mån.

 • sedvanliga brottmål 1,5 mån.
 • ospecificerade brottmål 2,4 mån.
 • krävande brottmål 3,9 mån.

Framställningar om skriftligt förfarande 22 667 (42,7 % = Andelen av åklagarens framställningar om skrifttigt förfarande då det gäller alla stämningsansökningar

Förkastade i tingsrätten 6 033 (12,5 %)

Åklagarens överklagande i hovrätten 1 176 (2,4 % = Ärende i vilket åklagaren har överklagat minst en gång/antal tingsrättsbeslut)

Oavgjorda ärenden 31.12.2017

I åtalsprövning oavgjorda ärenden 12 801

 • Oavgjorda, åtalsprövning över 1 år 231
 • Oavgjorda, åtalsprövning 6–12 mån. 2 399
 
Publicerad 8.3.2018
Tillbaka till början |