Riksåklagarens allmänna anvisningar

Varje åklagare har sjävständig åtalsrätt i de ärenden han handlägger. Enligt lagen kan riksåklagaren ge anvisningar, med vilka man strävar till att åklagarverksamheten skulle göras enhetligare och mera ändamålsenlig.

Riksåklagarens anvisningar har uppdelats enligt sitt innehåll istället för den tidigare uppdelningen som utgick från den tidpunkt när dokumentet fastställts.

Anvisningarna utges både på finska och svenska.

 
Publicerad 18.9.2013