Framsida » Kommentarer

Kommentarer

På den här blanketten kan du ge feedback både om Riksåklagarämbetets verksamhet och om nätsidorna. Feedbacken på den här blanketten styrs till Riksåklagarämbetets informationstjänst.

Meddelanden som sänts via blanketten behandlas inte som klagoskrift. Klagomålen förutsätter officiell behandling och ska skickas till registreringen på adressen vksv(at)oikeus.fi.

Obligatoriska fält har markerats med stjärna (*). För att blanketten ska kunna skickas måste respons-fältet fyllas i. Vänligen ange dina kontaktuppgifter om du vill ha ett svar.

*Du måste fylla i ämne.
*Du måste fylla i respons.
Antal tecken kvar 9000 / 9000
Antal tecken kvar 400 / 400
*Fel svar på räkneuppgiften.
För att förhindra skräppost, fyll i rätt siffra i ovanstående textfält.
 
 
Publicerad 1.4.2016
Tillbaka till början |