Framsida » Om webbplatsen

Uppgifter om webbplatsen

www.vksv.oikeus.fi är Riksåklagarämbetets webbplats som innehåller uppgifter om Riksåklagarämbetet, dess verksamhet, uppgifter och avgöranden. På webbplatsen finns också Riksåklagarämbetets publikationer. Riksåklagarämbetets förnyade webbplats öppnades 24.9.2013.

Kommentarer om webbplatsens innehåll kan ges med den blankett som öppnas via en länk nertill på sidan. Officiell post till Riksåklagarämbetet skickas till registraturens e-postadress vksv(at)oikeus.fi

Funktioner


Sökning

Webbplatsen har en sökfunktion som du kan använda för att söka information på Riksåklagarämbetets webbsidor. Sökfunktionen finns även på de svensk- och engelskspråkiga sidorna. Också sidkartan kan användas för sökning.

Utskrift

För att skriva ut en aktuell sida klickar man på länken Skriv ut. Då öppnas ett nytt fönster i webbläsaren och via det kan en textversion av sidan skrivas ut.

Textstorleken på sidorna kan ändras genom att man väljer a/A upptill i webbläsaren.

Insamling av information

Riksåklagarämbetet använder inga cookies på sina webbsidor.

Riksåklagarämbetet statistikför antalet besökare på webbsidorna. Den information som samlas in på detta sätt baserar sig på serverns loggfiler. De statistiska uppgifterna är approximativa och anger antalet besökare på webbplatsen, de mest populära sidorna, de mest använda sökorden och webbläsarna, besökarnas länder och från vilken sida besökarna har sökt sig till tjänsten. Information samlas inte in om enskilda besökare.

På andra webbplatser

De lokala åklagarämbetena har egna webbsidor. Allmän information om åklagare och åklagarväsendet finns på adressen www.oikeus.fi.


 
Publicerad 23.9.2013