Arbeta vid åklagarväsendet

Förutom jurister sysselsätter åklagarväsendet också byråpersonal och sakkunniga inom ekonomi- och personalförvaltning samt utbildning och kommunikation.

Åklagarens arbete är ett krävande, mångsidigt och självständigt rättskipningsarbete. Det unika för åklagarväsendet är möjligheten att specialisera sig på vissa brottsområden som kräver särskild kompetens, såsom ekonomiska brott, samt åklagarväsendets egna heltäckande utbildningssystem.

Vid åklagarväsendet arbetar ledande häradsåklagare, häradsåklagare, förvaltningssekreterare och byråpersonal. Vid Riksåklagarämbetet arbetar riksåklagaren, biträdande riksåklagaren, statsåklagare, olika sakkunniga och avdelningssekreterare.


Lönetabeller


Åklagarnas sammanfattade lönetabell 1.9.2018.pdf (pdf, 0.03 Mt) Byråpersonalens sammanfattade lönetabell 1.6.2018.pdf (pdf, 0.01 Mt)
 
Publicerad 16.8.2018
Tillbaka till början |