Åklagaryrket

Behörighetskraven för häradsåklagare och biträdande häradsåklagare är annan juridisk högre högskole-examen än magisterexamen i internationell och jämförande rättsvetenskap. De flesta åklagare är också vicehäradshövdingar.

Åklagarens yrke är ett mångsidigt, självständigt och krävande handläggande av brottmålsärenden i vilket också ingår internationella dimensioner. Området upplevs som intressant vilket göra att det finns gott om sökande till tjänsterna.

Startti-utbildningen är ett utbildningsprogram för biträdande åklagare med en tidsbunden utnämning på minst ett halvt år. Utbildningen består av studier på nätet, närutbildningsdagar och inlärning på jobbet. En personlig tutor stöder biträdande åklagaren i utbildningen och arbetet. De som har genomgått åklagarnas Startti-utbildning kan utnämnas till en tidsbunden eller ordinarie åklagartjänst. Riksåklagarämbetet arrangerar utbildningen.

 
Publicerad 14.12.2015