Information till den som söker en tjänst

Lediga tjänster vid Riksåklagarämbetet och åklagarämbetena utannonseras via statens jobbsökningssystem valtiolle.fi och arbetskraftsbyråns webbtjänst. Annonser införs ofta också i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet i statens gemensamma annonser under Lediga tjänster.

Om du är intresserad av att arbeta hos oss, skicka in en ansökan om just den lediga tjänst som du är intresserad av. I platsannonsen hittar du uppgifter om ansökningstid, behörighetskrav och kontaktuppgifter.

Varje ledig tjänst har en särskild arbetsnyckel. Om du söker flera platser, ska du fylla i en separat ansökan för varje tjänst. Vi ber att du sparar ansökningarna i systemet valtiolle.fi. Du kan också skicka eller själv föra din ansökan till åklagarämbetet i fråga. I ansökan ska då anges numret på arbetsnyckeln för den tjänst som du söker.

När en tjänst tillsätts kan vi inte beakta öppna ansökningar. En ansökan ska gälla en specifik lediganslagen tjänst.

Vi meddelar alla sökande om resultatet av tillsättningsprocessen.

Häradsåklagarna utnämns av riksåklagaren. Ämbetsverken anställer den övriga personalen. Närmare 65 procent av personalen vid åklagarväsendet har avlagt juris kandidatexamen och över 21 procent har en examen på institutsnivå eller en yrkeshögskoleexamen.


Biträdande åklagare

Om den person som väljs till åklagare inte har tillräcklig erfarenhet av åklagar- eller domararbete, kan han eller hon till en början anställas som biträdande åklagare för sex månader.

Under den tiden skaffar sig personen kännedom om åklagarens arbete genom att fullfölja utbildningsprogrammet Syyttäjän startti (Start för åklagare).


Praktikanter

Åklagarämbetena har möjlighet att anställa universitetsstuderande som praktikanter inom ramen för de anslag som står till deras förfogande. Målen för praktiken är såväl utbildningsmässiga som en växelverkan mellan universitet och arbetsliv.

Praktiken varar i tre månader, och praktikanten får lön för praktiktiden. Universiteten beviljar ämbetsverken praktikplatser på ansökan som regel i början av året. Praktikanterna är juridikstuderande.

Vi erbjuder också en månads praktikantplatser till juridikstuderande. För praktiktiden betalas ingen lön, och fakulteten ger studerandena studiepoäng för praktiken.

Vid ämbetsverkena är det också möjligt att genomföra obligatorisk arbetspraktik på andra områden.

 
Publicerad 4.2.2019